Privacybeleid en cookie gebruik

De website en/of software wordt beheerd door 4Shipping. 4Shipping is zich er van bewust dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar gebruikers en de bezoekers van de website van groot belang zijn. Persoonlijke gegevens van gebruikers en bezoekers worden dan ook met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

In dit privacybeleid en cookie gebruik staat beschreven hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens die wij verkrijgen via de website en/of software. En welke cookies gebruikt worden om onze dienstverlening te verbeteren.

De gebruiker van de software gaat akkoord met dit privacyreglement alvorens gebruik te kunnen maken van de software. Tevens stelt de gebruiker de door hem verstrekte data ter beschikking aan 4Shipping en andere gebruikers binnen de software.

Gebruik

Wanneer u informatie aanvraagt, onze website bezoekt of onze software gebruikt, leggen wij de door u verstrekte gegevens vast. Tevens gaat u er mee akkoord dat 4Shipping dit doet. De gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Het verlenen en factureren van onze diensten;
 • Het gebruik van de software te vereenvoudigen en verbeteren;
 • De dienstverlening naar uw relaties of andere software gebruikers te bevorderen;
 • Om u te informeren over producten en diensten van 4Shipping;
 • Om u te informeren over wijzigingen/updates die uitgevoerd worden aan de software of dienstverlening;
 • Om een beter beeld te krijgen van de bezoekers van de website en/of gebruikers van de software , teneinde onze dienstverlening te verbeteren
 • Ter verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
 • Een optimale beveiliging te kunnen bieden voor uw gebruikersaccount (waarvoor o.a. uw Ip adres gebruikt wordt)
 • Een deel van de door u opgegeven gegevens zijn voor andere gebruikers van de software inzichtelijk en als er zaken gedaan worden via de software worden ook gegevens gedeeld tussen gebruikers om zo een zakelijke relatie tot stand te brengen (b.v. voor het genereren van een Charter).
 • Geanonimiseerde data wordt gebruikt (om b.v. statistieken te kunnen maken) en kan mogelijk openbaar gedeeld worden;
 • Als overheden 4Shipping verplichten om informatie te verschaffen;

Uitsluitend de bedrijfsnaam, scheepsnaam en naam van de gebruiker openbaar te publiceren voor marketing doeleinden.

AIS gegevens

Bij het gebruik van de AIS positie van schepen worden diverse handelingen in de software eenvoudiger, zoals het zoeken naar transportopdrachten in de buurt van het schip, het automatisch melden van de transportstatus tijdens het lopende transport, etc. Voor het gebruik van deze AIS data wordt uw expliciete toestemming gevraagd bij registratie of in de software . Als u toestemming geeft zal 4Shipping deze gegevens gebruiken om de dienstverlening en het gebruiksgemak te vergroten.

Integraties

De 4shipping software maakt het mogelijk om te integreren met andere software:

 • Het is mogelijk om te koppelen met Exact Online voor het creëren en van facturen. Voor facturen die via de 4shipping software aangemaakt worden, wordt de unieke ID opgeslagen. Deze gegevens blijven bewaart zolang u klant bent mits de klant zelf de gegevens verwijderd.

Cookies 

4Shipping maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Het vergemakkelijken van uw internetgebruik: cookies onthouden inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren, zoals een taalinstelling.
 • Van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website en software gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website en software aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 • Het mogelijk maken van interactie met social media: wij maken gebruik van social media op delen van onze websites, zodat u filmpjes, nieuws of acties kunt liken of delen met uw vrienden op social media als Facebook, LinkedIn en Twitter. Veel van deze social media maken gebruik van cookies om deze functies mogelijk te maken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van cookies en de verwerking van uw gegevens door deze bedrijven. Voor meer informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens door deze sociale netwerken en uw rechten, dient u het privacybeleid van deze partijen te bekijken.
 • Van MailChimp om nieuwsbrieven te kunnen versturen en monitoren.
 • indien van toepassing: Een interne cookie om het mogelijk te maken om een koppeling te leggen met Exact Online.

Veiligheid

4Shipping beschermt zorgvuldig de data van gebruikers tegen diefstal, inbreuk, manipulaties of verlies. En doet dit op een niveau welke gebruikelijk is in de sector. Tevens worden alle gegevens die ingevoerd worden op onze site en software versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De tijd dat u als gebruiker geregistreerd bent zodat u gebruik kunt maken van onze dienst, zullen uw (persoons)gegevens bewaard worden. Als u besluit het gebruik van onze diensten op te zeggen zullen we uw (persoons)gegevens blijven bewaren. Dit doen we omdat de beschikbaarheid van uw gegevens invloed kan hebben op het gebruik en statistieken van de andere gebruikers. Ook om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht dienen uw gegevens bewaard te blijven.

Uw Privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen. Daarom hebben we uw (persoons)gegevens inzichtelijk gemaakt in de software . Tevens hebben we voor de meeste (persoons)gegevens de mogelijkheid toegevoegd om deze zelf te wijzigen. Voor de overige gegevens kunt u contact opnemen met 4Shipping.

Overdracht

4Shipping besteedt sommige bedrijfsactiviteiten uit aan derden (te denken valt aan, hosting, website/software ontwikkeling, gebruis statistieken, communicatie diensten, etc.). Bij deze uitbesteding worden er ook persoonlijke gegevens overgedragen om een succesvolle website/software te exploiteren. 4Shipping ziet er op toe dat derden waarmee samengewerkt wordt ook zorgvuldig met de persoonlijke gegevens omgaan. Tevens kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze gebruikers/bezoekers overgedragen worden. 

Wijzigingen

4Shipping behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement. Een dergelijke nieuwe versie van het privacyreglement zal te vinden/bekend gemaakt zijn/worden via de website/software.

Taal versie

Indien er (interpretatie) verschillen blijken te bestaan tussen de diverse taalversies van het privacy regelement, prevaleert de Nederlandse versie.